FAQ

Meest gestelde vragen - heeft u nog andere vragen, neem vrijblijvend contact op

Al onze fietsen komen van de authentieke fabrikant/distributeur, en zijn dus echte merkproducten. Alle producten voldoen dus ook aan de officiële Europese kwaliteitsnormen. Dit geldt ook voor koopjes en promoties. U geniet dus automatisch van Europese garantievoorwaarden.

Betaling is mogelijk via een (online) bankoverschrijving, Bancontact, KBC Payment en Belfius Direct Net. Enkel online betaling is mogelijk. Cash betalingen bij afhaling of levering worden momenteel niet geaccepteerd bij online bestellingen.

De levering is gratis als het leveringsadres in één van de volgende gemeentes is: AARTSELAAR (2630)     BOOM (2850)     EDEGEM (2650)     HEMIKSEM (2620)     KONTICH (2550)     NIEL (2845)     Reet (2840)     RUMST (2840)     SCHELLE (2627)     Terhagen (2840)     Waarloos (2550)     Wilrijk (2610)    

Dat kan. U vult uw eigen adres is bij bestelling, en vermeldt uw leveringsadres in de opmerking. Levering is enkel mogelijk op een Belgisch fysiek adres (dus niet via een b.v. een postbus). Mogelijk verifiëren wij eerst het leveringsadres indien dit verschilt met het adres van uw betaalmiddel.
Let op: als het leveringsadres buiten de regio valt van gratis levering terwijl uw besteladres wel in de regio valt, dan worden leveringskosten alsnog aangerekend.

Ja, dat kan. Vermeld uw factuuraanvraag in de opmerking van uw bestelling. Aangezien wij enkel in België leveren, is het NIET mogelijk om online BTW-vrij (voor export) aan te kopen.

Het kan natuurlijk altijd dat u niet thuis bent als uw bestelling wordt aangeboden.
Dan zal de koerier een bericht in uw brievenbus achterlaten voor een tweede aanbieding. U kunt een nieuwe aanbieding regelen via de koerier-website, of per telefoon via het koerier-callcenter.

Indien meer dan twee keer het pakket niet succesvol is aangeboden, komt het pakket terug naar ons. Wij brengen u op de hoogte, en u kunt dan kiezen om het kosteloos af te halen in onze winkel, of opnieuw opgestuurd te krijgen tegen (opnieuw) verzendkosten (ook voor bestellingen boven de besteldrempel voor gratis levering, wordt voor een nieuwe verzending kosten aangerekend).

Om zeker te zijn dat uw bestelling zorgvuldig wordt bezorgd, maken wij enkel gebruik van onze eigen bezorgdienst en koerierdienst.
Andere verzendopties zijn momenteel niet mogelijk.

Bij elk product staat de standaard leveringstermijn. Wanneer uw bestelling bij ons in voorraad is, wordt het meestal de volgende werkdag verzonden en doen onze uiterste best om binnen de leveringstermijn uw bestelling op uw adres te bezorgen.

Indien uw bestelling niet op voorraad is, of een langere leveringstermijn heeft, zal u per e-mail op de hoogte gebracht worden.

U krijgt van ons een e-mail zodra uw bestelling verzonden is. In deze e-mail vindt u de tracking-link (indien beschikbaar door leveringsdienst) om uw levering online te kunnen volgen.

Verzendinformatie

In onze verzendtarieven zijn de port, handling & verpakkingskosten inbegrepen.
In onze regio verzorgen wij zelf de levering. Voor andere regio's worden onze pakketten verzonden via koerierdienst of via onze eigen bezorgdienst. Het tarief voor verzending binnen België vindt u steeds terug bij het afrekenen (nadat u uw adres heeft ingegeven). In onze regio leveren we gratis. Bekijk de gemeentes in deze regio.

Retourvoorwaarden

  • Bij artikelen van Fietsen Philip Aartselaar, is er een retourtermijn van 14 dagen. De retourtermijn gaat in op de dag dat u het artikel ontvangt. 
  • Het artikel is onbeschadigd en zit in de originele verpakking (voor zover mogelijk).
  • De retourkosten zijn voor eigen rekening.

Algemene voorwaarden

 1. Alle diensten van Fietsen Philip BV (zowel verkoop als herstelling) zijn uitsluitend onderworpen aan hierna volgende algemene voorwaarden. Iedere klant die een beroep doet op de diensten van Fietsen Philip BV wordt verondersteld in te stemmen met deze voorwaarden en uitdrukkelijk te verzaken aan de zijne. Afwijkingen hierop kunnen enkel mits schriftelijk akkoord van Fietsen Philip. Alle prestaties, zowel in hoofde van Fietsen Philip BV, als van de medecontractant, worden verondersteld gedaan te zijn op het adres van Fietsen Philip BV.

2. Bestellingen kunnen door de koper niet gewijzigd of geannuleerd worden, tenzij met schriftelijk akkoord van Fietsen Philip BV. Fietsen Philip BV behoudt zich het recht voor om een annuleringsvergoeding van 30% aan te rekenen.

3. Fietsen Philip BV behoudt zich het recht voor om gebeurlijke prijsverhogingen bij de leveranciers of loonstijgingen automatisch door te redenen aan de klant.

4. Levertijden worden louter ter informatie verstrekt. Gebeurlijke vertragingen in de levering van prestaties of goederen, van welke aard ook (overmacht of niet), kunnen nooit aanleiding geven tot enige annulering, uitstel van betaling, schadevergoeding of prijsvermindering.

5. De inontvangstneming van goederen, door de koper of zijn aangestelde, geldt als algemeen akkoord en aanvaarding. Klachten omtrent beweerde zichtbare gebreken worden als niet ontvankelijk beschouwd, behoudens schriftelijke vermelding en voorbehoud op de ontvangstbon. Eventuele andere klachten dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid schriftelijk gemeld te worden binnen de acht dagen na levering. Het indienen van een klacht kan nooit worden gebruikt als voorwendsel voor niet- of slechts gedeeltelijke betaling van de factuur. Op nieuwe goederen wordt de gebruikelijke verkoopgarantie van de producent verleend. Fietsen Philip BV kan nooit gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding die de herstel- of verkoopprijs te boven gaat.

6. Goederen die ter herstelling worden binnengebracht dienen uiterlijk 14 dagen na de opgegeven datum van afwerking afgehaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Bij gebreke hieraan wordt de klant verondersteld afstand te doen van zijn goederen en uitdrukkelijk Fietsen Philip BV te machtigen om deze te verkopen en om de verkoopprijs te verrekenen met de verrichte herstellingskosten. Ingeval het saldo negatief is, blijft de klant volledig aansprakelijk tegenover Fietsen Philip BV voor het verschil, alsmede voor alle bijkomende kosten hieruit voortvloeiend.

7. Alle rekeningen en facturen van Fietsen Philip BV zijn contact, d.i. ten laatste bij ontvangst betaalbaar op de firma of bij haar bankinstelling tenzij anders overeengekomen. Intresten aan 1% per kalendermaand lopen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag der facturen. Tevens is de klant dan een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van 25 EUR verschuldigd, onverminderd de vergoeding van alle hieruit voortvloeiende schade.

8. Alle geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van Fietsen Philip BV tot de volledige betaling ervan. De koper verbindt zich er toe zich vooraf niet van de goederen te ontdoen.

9. Elk geschil m.b.t. het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst of van overeenkomsten daaruit afgeleid, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen behoren.

Bezoek onze winkel

Fietsen Philip
Dokter Cuypersstraat 36
2630 Aartselaar                    


Contact

+32 3 877 45 88


BTW: 0875.153.596


Prijzen zijn in euro, incl. BTW en excl. Bebat.

Openingsuren winkel

Maandag 8u30-12u30 / 13u30-18u
Dinsdag 8u30-12u30 / 13u30-18u
Woensdag 8u30-12u30 / 13u30-18u
Donderdag gesloten
Vrijdag 8u30-12u30 / 13u30-18u
Zaterdag 9u-17u
Zon- & feestdagen gesloten